Piano

 

Onze instrumentale opleiding is gebaseerd op individuele lessen.

Eerste periode

  1. Ontwikkeling van gehoor en geheugen.
  2.  Instrumentale techniek; van klankvoorstelling naar instrumentale beheersing; van notatie en afspraken naar instrumentale beheersing; van idee naar klank.
  3.  Gebruik van muzikale begrippen, van notatie en andere wijze van vastleggen.
  4.  Verschillende vormen van spelen. Zoals samenspel, individueel spel, improvisatie.
  5.  Verschillende leeractiviteiten. Zoals trainen, oefenen, uitzoeken, zelf maken.

Tweede periode

1 Instrumentale techniek; Toonvorming en klankkwaliteit, zuiverheid, articulatie, dynamiek, snelheid.
2 Beheersing van instrument en genrespecifieke techniek.
3 Speelvaardigheid op het gehoor, van notatie, a prima vista, improviserend. 4 Muziektheoretische kennis.
5 Kennis van het gekozen genre.

De leerlingen van onze Pianoopleiding leren niet alleen mooi spelen, maar doen dankzij de theoretische lessen ook kennis op van wat ze spelen. Onze ervaring is dat kinderen die begrijpen wat ze doen, zich sneller en gebalanceerder ontwikkelen

De leerlingen spelen vaak in concerten voor ouders, concerten van de school en andere optredens.

Het rooster met tijdsstippen en open spreekuren vindt u bij onze Leslokaties (menu links onderaan)