Koor

 

Zang wordt door de School4Stars zowel in koorverband als individueel aangeboden.

Naast koorzang onder begeleiding van een professionele koordirigent en zangdocenten of prive zangles, Is er nu ook de opleiding zang.

Deze opleiding biedt naast de juiste ontwikkeling van de stem met behulp van priveles ook veel aandacht voor de theoretische vakken als solfege en muziekgeschiedenis.

School4Stars leert de kinderen hoe om te gaan met hun stem. We zien te vaak dat de stem van kinderen die jong aan musicals en andere optredens deelnemen door verkeerd gebruik (forceren, te laag of te hoog moeten zingen) beschadigd raakt. Wij staan een ontwikkelling voor waarbij het kind zich bewust wordt van zijn/haar (on)mogelijkheden.

De leerlingen zingen vaak in concerten voor ouders, concerten van de school en andere optredens.

Het rooster met tijdsstippen en open spreekuren vindt u bij onze Leslokaties (menu links onderaan)