Tekenen

 

Het grafische programma is bij de School4Stars gebaseerd op de Klassiek-realistische school voor beeldende kunst. Hier wordt veel aandacht gegeven aan techniek en het bestuderen van de afbeelding.
Lessen beginnen met een technische basisvorming en vervolgens wordt
er met het kleurenspectrum gewerkt. Kinderen tekenen eenvoudige onderwerpen en duidelijke vormen die de kinderen begrijpen.
Een belangrijk aandachtspunt voor deze groep is het overbrengen van de vrijheid van compositie.
1 Grafische vormgeving: werken met eenvoudige geometrische vormen. Leren werken met licht en schaduwen. Ruimtelijke composities. Basiskennis van stillevens.
2 Schilderkunst: Basiskennis van het kleuren- spectrum en kleurtonen. Monochrome stilleven (een kleur), contrastkleuren stilleven en geassocieerde kleurenstilleven. Basiskennis compositie en themagericht composities maken.

Eens in de twee jaar organiseert de school een educatief schoolreisje naar het buitenland in de meivakantie (optioneel), Ook ouders mogen dan mee op reis. In mei 2015 staat een schoolreisje naar Londen gepland.

Tekenopleiding voor kleuters (leeftijd 4 en 5 jaar) is als volgt samengesteld:
2 uur per week tekenles

Tekenopleiding voor de onderbouw (leeftijd 6 tot en met 8 jaar) is als volgt samengesteld:
2 uur per week tekenles
1 uur per week moderne kunst

Tekenopleiding voor de bovenbouw (leeftijd 9 jaar en ouder) is als volgt samengesteld:
2 uur per week tekenles
1 uur per week moderne kunst
1 uur kunstgeschiedenis

Het rooster met tijdsstippen en open spreekuren vindt u bij onze Leslokaties (menu links onderaan)