Engels of Russisch

 

Kinderen hebben het vermogen om vreemde talen spelenderwijs te leren mits struktureel en consequent aangeboden. School4Stars is zelf ontstaan als initiatief van docenten uit de Russische taalschool in Rotterdam. Derhalve hebben we veel ervaring met tweetaligheid.
Onze docenten zijn allemaal native-speakers en creeren een omgeving waar het vanzelfsprekend is om de gekozen taal te spreken (Er wordt zo min mogelijk Nederlands gesproken gedurende deze lessen).
Naast spraakvaardigheid wordt ook schrijfvaardigheid, geschiedenis en cultuur gegeven. Deze lessen zijn ook geschikt voor kinderen met familie in het betreffende taalgebied.
De meeste kinderen kunnen zich binnen 2 jaar aardig redden in de geleerde taal.

Engels wordt verzorgd door onze zeer ervaren (en native speaker) docente Fresca Peters.
Russisch wordt gegeven in samenwerking met de Russische school "Glagol"

Eens in de twee jaar organiseert de school een educatief schoolreisje naar het gekozen taalgebied in de meivakantie (optioneel), Ook ouders mogen dan mee op reis. In mei 2015 staat een schoolreisje gepland.

De Taalopleidingen beslaan 1 tot 2,5 uur per week

Het rooster met tijdsstippen en open spreekuren vindt u bij onze Leslokaties (menu links onderaan)