Instrument- en zangopleiding

 

U kunt kiezen uit: Piano, Viool, Drums, Fluit of Zang

Onze instrumentale- en zangopleiding is gebaseerd op individuele lessen, aangevuld met Solfege en Muziektheorie.
De lesopbouw is als volgt
Eerste periode
1 Ontwikkeling van gehoor en geheugen.
2 Instrumentale techniek; van klankvoorstelling naar instrumentale beheersing; van notatie en afspraken naar instrumentale beheersing; van idee naar klank.
3 Gebruik van muzikale begrippen, van notatie en andere wijze van vastleggen.
4 Verschillende vormen van spelen. Zoals samenspel, individueel spel, improvisatie.
5 Verschillende leeractiviteiten. Zoals trainen, oefenen, uitzoeken, zelf maken.

Tweede periode
1 Instrumentale techniek; Toonvorming en klankkwaliteit, zuiverheid, articulatie, dynamiek, snelheid.
2 Beheersing van instrument en genrespecifieke techniek.
3 Speelvaardigheid op het gehoor, van notatie, a prima vista, improviserend.
4 Muziektheoretische kennis.
5 Kennis van het gekozen genre.

Eens in de twee jaar organiseert de school een educatief schoolreisje naar het buitenland in de meivakantie (optioneel), Ook ouders mogen dan mee op reis. In mei 2015 staat een schoolreisje naar Londen gepland.

Muziekopleiding voor de onderbouw (leeftijd 6 tot en met 8 jaar) is als volgt samengesteld:
2 x 1/2 uur per week priveles in het gekozen instrument of zang
1 uur per week Solfege/koorzang

Muziekopleiding voor de bovenbouw (leeftijd vanaf 8 jaar) is als volgt samengesteld:
2 x 45 minuten per week priveles in het gekozen instrument of zang
1 uur per week Solfege/koorzang
1 uur Theorie en muziekgeschiedenis

Het rooster met tijdsstippen en open spreekuren vindt u bij onze Leslokaties (menu links onderaan)